ติดต่อเรา

Flag of Thailand.svg   English Language Flag 1 icon

001

การติดต่อ 

285/9  ม.4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

094-2985692 คุณชัญญา ศิริศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (APN)
081-5922971 คุณบุผา อาร์ติแยร์
หรือโทร. 090-3231500